کالا را چطور ارسال کنید؟

- لطفاً قبل از هر اقدامی با کارشناسان پشتیبانی خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

- از ارسال کالا بدون هماهنگی با خدمات پس از فروش راگ و رنگ جداً، خودداری کنید.

- برای ارسال، باید کالا در بسته‌بندی اصلی خود به ‏خوبی قرار گیرد.

- همکاران ما بعد از تماس شما روند مرجوعی کالا را هماهنگ خواهند کرد.