حریم خصوصی

مجموعه راگ و رنگ با تمام احترامی که برای کاربرانش قائل است، برای خرید و ثبت سفارش یا استفاده از برخی امکانات سایت اطلاعاتی را از کاربران درخواست می‌کند تا بتوانید از این طریق بهترین خدمات را در بستری امن و ایمن در اختیار شما قرار دهد. البته کاربران عزیز باید در نظر داشته باشید که برای پردازش سفارش ها نیاز به اطلاعات شخصی شما است.

راگ و رنگ برای حفاظت و نگهداری از اطلاعات و حریم شخصی کاربران همه توان خود را به کار می‌گیرد. پس خیال شما راحت باشد که این مجموعه تمام تلاش را انجام می‌دهد تا بتواند رضایت کامل شما را به دست بیاورد.