راگ و رنگ لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
فرش ماشینی کودک طرح ریو کد ۱۰۰۲۹۹ تمام رنگ ۷۰۰ شانه فرش ماشینی کودک طرح ریو کد ۱۰۰۲۹۹ تمام رنگ ۷۰۰ شانه 262000 262000
فرش ماشینی کودک طرح خرس های مهربون کد ۱۰۱۲۰۲ تمام رنگ ۷۰۰ شانه فرش ماشینی کودک طرح خرس های مهربون کد ۱۰۱۲۰۲ تمام رنگ ۷۰۰ شانه 300000 300000
فرش ماشینی اصیل طرح ۱۰۰۹۲۸ سرمه ای ۱۲۰۰ شانه فرش ماشینی اصیل طرح ۱۰۰۹۲۸ سرمه ای ۱۲۰۰ شانه 520000 520000
فرش ماشینی ایران طرح زربافت سرمه‌ای ۱۲۰۰شانه فرش ماشینی ایران طرح زربافت سرمه‌ای ۱۲۰۰شانه 500000 500000
فرش ماشینی ایران طرح شاه‌ عباسی سرمه‌ای ۱۲۰۰شانه فرش ماشینی ایران طرح شاه‌ عباسی سرمه‌ای ۱۲۰۰شانه 500000 500000
فرش ماشینی ایران طرح شاه‌ عباسی لاکی ۱۲۰۰شانه فرش ماشینی ایران طرح شاه‌ عباسی لاکی ۱۲۰۰شانه 500000 500000
فرش ماشینی ایران طرح موج مهر کرم ۱۲۰۰شانه فرش ماشینی ایران طرح موج مهر کرم ۱۲۰۰شانه 500000 500000
فرش ماشینی ایران طرح محراب سرمه‌ای ۱۲۰۰شانه فرش ماشینی ایران طرح محراب سرمه‌ای ۱۲۰۰شانه 500000 500000
فرش ماشینی ایران طرح خطیبی کرم ۱۲۰۰شانه فرش ماشینی ایران طرح خطیبی کرم ۱۲۰۰شانه 500000 500000
فرش ماشینی ایران طرح قره‌ باغی سرمه‌ای ۱۲۰۰شانه فرش ماشینی ایران طرح قره‌ باغی سرمه‌ای ۱۲۰۰شانه 500000 500000