راگ و رنگ لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
فرش ماشینی کودک طرح ریو کد 100299 تمام رنگ 700 شانه فرش ماشینی کودک طرح ریو کد 100299 تمام رنگ 700 شانه 262000 262000
فرش ماشینی کودک طرح خرس های مهربون کد 101202 تمام رنگ 700 شانه فرش ماشینی کودک طرح خرس های مهربون کد 101202 تمام رنگ 700 شانه 300000 300000
فرش ماشینی اصیل طرح 100928 سرمه ای 1200 شانه فرش ماشینی اصیل طرح 100928 سرمه ای 1200 شانه 520000 520000
فرش ماشینی ایران طرح زربافت سرمه‌ای 1200شانه فرش ماشینی ایران طرح زربافت سرمه‌ای 1200شانه 500000 500000
فرش ماشینی ایران طرح شاه‌ عباسی سرمه‌ای 1200شانه فرش ماشینی ایران طرح شاه‌ عباسی سرمه‌ای 1200شانه 500000 500000
فرش ماشینی ایران طرح شاه‌ عباسی لاکی 1200شانه فرش ماشینی ایران طرح شاه‌ عباسی لاکی 1200شانه 500000 500000
فرش ماشینی ایران طرح موج مهر کرم 1200شانه فرش ماشینی ایران طرح موج مهر کرم 1200شانه 500000 500000
فرش ماشینی ایران طرح محراب سرمه‌ای 1200شانه فرش ماشینی ایران طرح محراب سرمه‌ای 1200شانه 500000 500000
فرش ماشینی ایران طرح خطیبی کرم 1200شانه فرش ماشینی ایران طرح خطیبی کرم 1200شانه 500000 500000
فرش ماشینی ایران طرح قره‌ باغی سرمه‌ای 1200شانه فرش ماشینی ایران طرح قره‌ باغی سرمه‌ای 1200شانه 500000 500000